LOGO MVP V3-3-S

Học Viện MVP

Thông Tin Liên Hệ

Email: ceo@hocvienmvp.com

Số Điện Thoại: 0939465244 | Zalo cá nhân

Group Zalo: » Workshop: Mỗi Tuần Một Bài Học «

Group Facebook: » Cộng Đồng Kinh Doanh Online trên nền tảng Thấu Hiểu Khách Hàng «

Website: Website cá nhân – Học Viện MVP

Thời gian làm việc: 08h00 đến 16h00 các ngày Thứ 2 → Thứ 7 (Trừ các ngày nghỉ lễ)

Người Sáng Lập Học Viện MVP

Là một người đào tạo về Kinh doanh Online, An giúp cho những bạn đang Kinh doanh biết cách chia sẻ sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng trên nền tảng thấu hiểu cảm xúc, tâm lý và hành vi khách hàng. Và xây dựng “Dòng chảy khách hàng Bền Vững” giúp bạn có 5→10 khách hàng chủ động tìm đến bạn mỗi ngày…

Thông tin liên hệ: » Website « | » Facebook « | » Zalo «

"Nếu đã tốt. Hãy tìm cách tốt hơn.
Nếu đã tốt hơn. Hãy tìm cách tốt hơn nữa."
~ Võ Quốc An ~
Blog của Tôi (Đang Update)
"Đi... rồi sẽ đến. Tìm... rồi sẽ thấy. Làm... rồi sẽ có."
~ Võ Quốc An ~