QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN

Free Member
Miễn Phí

– Truy cập vào các khóa học cơ bản miễn phí.

– Tham gia chương trình đào tạo hàng tuần.

– Tham gia vào cộng đồng đổi mới kinh doanh online.

– Tham gia vào nhóm Học Viện MVP

– Trải nghiệm cơ bản về nền tảng đào tạo.

– Nhận bản tin và cập nhật hàng tuần.

Basic Member
388.000đ/năm

– Toàn bộ quyền lợi của Free Member.

– Được cấp tài khoản Basic Member tại Học Viện MVP

– Được xem lại video đào tạo từ các buổi học hàng tuần.

– Truy cập vào các khóa học cơ bản trả phí.

– Nhận quà tặng dành riêng cho Basic Member.

Premium Member
2.888.000đ/năm

– Toàn bộ quyền lợi của Basic Member.

– Được cấp tài khoản Premium Member tại Học Viện MVP

– Truy cập vào khóa học chuyên sâu đã đăng ký.

– Truy cập vào các tài liệu, dữ liệu chuyên sâu

– Nhận quà tặng đặc biệt dành riêng cho Premium Member.

– Tham gia vào nhóm học tập chuyên sâu (Nhóm Doanh nhân MVP)

– Được tham gia vào chương trình Group Coaching chuyên sâu hàng tuần

– Được tham gia vào các buổi thực hành dành riêng cho Premium Member

– Được hỗ trợ coach 1-1 (mỗi tuần 1 buổi)

VIP Member
8.888.000đ/năm

– Toàn bộ quyền lợi của Premium Member.

– Được cấp tài khoản VIP Member tại Học Viện MVP

– Truy cập vào toàn bộ các khóa học từ cơ bản đến chuyên sâu.

– Nhận quà tặng đặc biệt dành riêng cho thành viên VIP.

– Được hỗ trợ coach 1-1 (mỗi tuần 2 buổi)